شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان
پیوندها

۳۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

      عجب شیدا سری ای دل به ایام خزان عمر 

نکردی یاد تو از یار و عشق جاودان عمر 


مگر دیدی هزاردستان بهاران را به خواب آرد 

پی گل نغمه خوان گردد به ایام خزان عمر 


بسی دلبر بتو خندد که ای رانده ی وامانده 

ننوشیدی تو یک جرعه از آن رطل گران عمر 


برو ای دل به هشیاری  رخ دلبر نخواهی دید 

نه در صبح بهاران و نه در شام زمان عمر 


چو باران در افق بارد بزیر تابش خورشید 

بپا خیز و نظاره کن خم رنگین کمان عمر 


سراسر غفلتی ای دل بزن بانگِ جهان سوزی 

که در آتش کشد جان و گذار بی امان عمر 


مکش ما را به راه خود که دلبر خود همی داند

دگر ما را نمانده هیچ از این فرض و گمان عمر  


به جای ما تو زن شانه به زلفِ یار بی همتا 

که ما در پیش رو دادیم به تابوتی عنان عمر 


شباهنگ گرچه در بندست صبا را در خفا بفرست 

که بر گیرد ز ما خاکی رساند بر شبان عمر 


@@@#@@@@#@@##########@###

     * شبان عمر = منظور پروردگار است 

            ****************************

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۵۸


اشک من چون باده در کامم چکیده از اَلَست 

چشم من گشته سبوی قدسیان می پرست 


ای دل ار دلبر شناسی ور حضورش طلبی 

کنج میخانه نشین با عاشقان می پرست 


قصه ی زلف خمش را کی توانی تو سرود 

بهترست کان بشنوی از ساقیان می پرست 


خرقه از دوشت چو گیری آتشی در آن زنی

سدره دوزد بهر تو پیر مغان می پرست 


صوفیا بر سر نهادن تا به کی دستارِ کج 

خیز و دستی برفشان چون بیدلانِ می پرست 


از حدیث کفر و ایمان و فروعِ دین گذر 

رو دمی بنشین به نزد راویان می پرست 


کعبه و بتخانه و دیر و کنشتِ ما یکیست 

گر ندانی تو بپرس از حاجیان می پرست 


محملی کز هر طرف سد کرده راهش قدسیان 

کس ندارد ره بدان جز خاکیانِ می پرست 


گر سخن باور نداری خود در این دریا فکن 

تا کفِ دریا ببینی ماهیان می پرست 


کُلِ ذرات جهان در ذکر و تسبیحی غریب

هر یکی در کار خود چون طوطیان می پرست 


با شریعت نِهه قدم اندر طریق سالکان 

کو بجز حق را نبیند عارفان می پرست 


می مکن ناله ز هجرش چون خود باشی حجاب 

تو بمیر در خود کنون چون باقیان می پرست 


کن قیامت خود بپا اینجا و خود داور بشو 

بهرِخود حکمی بده چون داوران می پرست 


این همه گفتی سخن از می پرستانش دلا 

می پرستی پیشه کن با دلبران می پرست 


بر شباهنگ هرچه گفتند و بگویند آن رواست 

تو به راهِ خود برو با قدسیانِ می پرست 


@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@


     * سِدره = پیراهنی است سفید تا روی زانو با یقه باز تا پایین سینه و در 

    انتهای چاک کیسه کوچکی دوخته میشد که بنا بر اعتقاد زرتشتیان گنجینه

     کردار نیک ..پندار نیک ..و گفتار نیک است..

          **********************************

                

                

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۱۸


          ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

              به کوی کعبه ی دلها سرود اندر سحر خوانم

               چو بلبلها به پای گل نشینم شعر تر خوانم

             اگر باد صبا آرد ز ایوان سبا* خطی

               به کنج خلوتم آیم خطش با چشم تر خوانم

            برو هدهد نمی خواهم دگر پیغمبرم باشی

               چو او پا در رکاب آرد سرودش را زبَر خوانم

              یکی آتش به جانم زد به یک زلف چلیپائی*

              که باشد گر مسیحادم من او را هم بشر خوانم

             یکی صدر بنی آدم به معراجی شد و آمد

               به کوی کعبه ی دلها شه شق القمر* خوانم

             ز شرق و غرب این دنیا اگر بر من کشند تیغی

                چو بی اذن خدا باشد همه را بی ثمر خوانم

            دلم پردرد وپرغصه دو دیده چشمه ی خونبار

                به نزدیک حرم تنها غم هجران سحر خوانم

              شباهنگ دور شو زیرا که من چون تو ریا کاری

                 چگونه همچو ترسایان به زُنّاری* کمر خوانم 

  

   * سبا = سرزمین یمن کنونی که ملکه آن زن سلیمان شد

   * زلف چلیپایی = زلفی که بر روی پیشانی به حالت صلیب باشد

   * شق القمر = اشاره به دو نیمه شدن ماه ....    * زُنار = طنابی که کشیشان 

                به کمر میبندند..

             ***************-**********-*--

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۰۳:۱۶


            هان توکل بر خدا کن تو صبور و بردبار

                 تا چو وقتش در رسد دست تو گیرد کردگار

           نا امید زین در مشو زیرا که کفر مطلقست

                 هر که نومید گردد او از درِ پروردگار

             گه روی پائین و گه بالا در این چرخ فلک

                گرچه نقشی ست ز بازی های چرخ روزگار

            گر کنی چشم دلت روشن در این ماتمسرا*

               خوش ببینی روزگاری کو بُوَد آموزگار

            ای که بی چون و چرا روزی بگیرد جان ما

                 وای اگر با قهر گیرد جان ما را جانشکار*

            همتی کن ای دل حسرت کشم دستی برآر

                تا بماند از من و تو نام نیکی. یادگار

            گر تهیدستی چو من جان را به حق تقدیم کن

                 چون در این دنیا نماند هیچ، جز حق ماندگار

            خیز و پا درکش شباهنگ از حریم عاشقان

                 زانکه عاشق کشته گردد در حریمش سربدار


                 * ماتمسرا = کنایه از این دنیای فانی 

                 *جانشکار = کنایه از مرگ

            ************-***************

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۴۰

           ×××××××××××××××××××××××××××××××

            سحرگاه بلبلی محزون به نزد ما حکایت کرد

                 ز جور نو گلی خاطی دل آزرده شکایت کرد

         بگفتا بهر دیدارش دوصد بُن سینه ام بشکافت

                ولی او خودستایی را ز حد تا بینهایت کرد

         بدیدم با صبا رقصد و زلف از زلف پریشانتر

                برای مرگ ما و دل صبا او را حمایت کرد

         بگفتم این نه دردِ تو که این دنیای دون پرور

              به هر سوته دل و عاشق ستمها بس بغایت کرد

          به دنیا خم مکن سر را که این مایملک ابلیس

                  چو عشق تو شکوفا شد، حسادت بر وفایت کرد

          هزاران عاشقی چون تو به ناحقی بریده سر

                 تو یوسف شو که از شرمش زلیخا را رعایت کرد

           بسی دیدم دراین گلشن که فصل سرد پائیزان

                 به شلاق دَبور* خود چه گلها را که غارت کرد

          دگرکم کن سخن ایدل که این افسانه ها را عشق

                 بسی پیشتر ز تو آن را به شیرینی حکایت کرد

           بگیر چون من شباهنگا به سینه بانگِ یاهو را

                که شاید، جاودان دلبر من و تو را هدایت کرد

                   * شلاق دبور = کنایه از سوزش باد سرد زمستان است..

        ***************************************

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۵۵

          ((( میگسارِ عشق ننوشد باده با هر دلبری  )))

           ============================

   خیز و از باده ی نوشین، ساغری با من بنوش 

                    ای ز خود بیخود شده ی سر بدامان و خموش

     خیز که ورد سحری ضامن شود در روز حشر

                    هم به مست و هم به رند و هم به پیر میفروش

     خیز و پاکوبان به شکرانه ی عشقت می بنوش 

                  تا به دنبال تو رقصد قدسیانِ پر خروش

     خیز و از حیرت بدرآ چون یقینت حاصلست

                   بهر دیدار رخم اندر فنای، خود بکوش

     میگسار عشق نوشد باده را با دلبرش 

                   وز دل و جان عاشقانه باده ای با من بنوش

     مژده آمد سوی تو با جام آکنده ز می

                   از شرابی سر به مهر و بانگ و آوای سروش

     مست و بیخود گشته ای، ایدل از آنچه دیده ای

                   هرگز آن افشا مکن، روزی اگر آیی بهوش 

      بر شباهنگ هرچه آید رحمتِ دلبر بُوَد

                  هم بنوشد هم بنوشاند و هم خرقه  بدوش

             ************************-********

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۳۸


                ===========================

  رهروی خواهم جهانسوز و دلی باده گسار

               تا که باز آرد سرم را در شکیب و در قرار

     کو خرابم سازد از آن می و بر بادی دهد

                لشگر زهد گران و. شیوه ی لیل و النهار 

     گر خطرها باشد اندر وصل این لیلی چه باک

                 هر که مجنون باشد او بر کف گذاردجانِ زار

     کاروان سالار راهم کو در این امرِ خطیر

                جز یکی رطل گران و یک دلی بی اعتبار 

     نقطه ی عشقی که بر نیش و سر پرگار ست

               میکشد دل را مدام در حلقه های بیشمار

     زین تن خاکی ملولم ساقیا نقشی بزن

               تا خزانم بگذرد و  سر بر آرم در بهار

     ای دریغا گوی سبقت در سفر از ما رُبود

                غمگساران شباب و. بیدلان میگسار

     زین همه مستان ندیدم مستِ از خود بیخبر

                کو نباشد غافل از پیمانه ی  روز شمار

     خاطرت از من نرنجد،  گر چو من آغشته ای

                 از لب ساقی مست و ساغر مینو تبار

     من که شهمات پی پیل تو گشتم این زمان

                فتنه ای دیگر مجو من را مکش اندر حصار

     ترسمی چون من بنالی از شب عیش و شباب

                  گر کنون غافل شوی از رِخوت صبح خمار

     عالم خاکی چه دادت تا  که بازش نگرفت

                 عالمی دیگر بجو کانجا بُوَد دارالقرار

     می بزن در بزم رندان همچو مرغی بیقرار

                 دعوی رندی مکن وانگه که گشتی مردِکار

     خون به دل سازم ترا با گریه های بیصدا

                تا تو هم سهمی بگیری از جفای روزگار

      هر چه باداباد شباهنگ خیز و اکنون بوسه زن

                 بر خمِ زلف نگارت هم چو یک باده گسار  

##############################

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۴۸

          چاووش عشقم و از هر دو جهان آزادم

                    چون غباری به ره مونس جان افتادم

          چاوچاوان قدمی در پی مستان رفتم

                    شکر ایزد که نشان از رهِ مستان دادم

          ساقیا جرعه ز آن لعل جهان سوزم ده

                    تا که عشقش کند از دام جهان آزادم

          شکوه دارم ز فلک ای بت شیرین گوهر

                    خواه از دل شنوی یا ز دهان فریادم

          ای عزیز دل مجنون به نجاتم بشتاب

                    رفتم از دست و بَرد پیک خزان بنیادم

          جان بسودای تو در وادی حیرت افتاد

                     زین شب تیره چسان صبح درخشان بادم

          مردُمِ چشم از آن زلف دو تا نستانم

                    گر چه دانم که دهد حلقه ی آن بر بادم

          جامِ حیرت که شباهنگ زده است در دنیا

                    این از آنست که دل در رهِ مستان دادم 

          ********************************


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۲۳:۱۸

   

به نخلِ مرده ی من گرده افشان

درختِ مریمم کن گردهِ افشان


چو افطاری که مریم را بدادی 

به کامِ من بریز لعلِ بدخشان 


چلیپا گیرم و آیم به کویت 

کنم راهت ز دیده گوهر افشان 


چرا ساقی به بالای صلیب شد

سبو بشکست و مستان کرد پریشان 


و یا سقای سالار شهیدان 

به خاک نینوا غلتیده عطشان 


هر آنکو ساقیِ لعل تو گردید 

بکُشتندش به زیرِ سُمِ اسبان 


چرا آنگه که مولا سجده گر شد 

به محرابِ دو چشمش سینه جوشان


بدادی تیغِ کین بر دستِ ابلیس

که ساغر پر کند  از خون ایشان 


خدا را این قضا و حکم بردار

مکن دیگر تو خلقِ خود پریشان 


سرشک دائم من داوری کن 

دلم از نورِ رحمت پرتو افشان 


جهان در انتظار ساقی تو

که باده دردهد تا صبح رخشان 


شباهنگا برو در کارِ خود شو

نه در کارِ خدای حی و سبحان 


  

                    *****************************

         

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۳:۲۲


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

جمعی به سر کوی تو پیمانه بدستند

          بعضی بزدند چله و در خانه نشستند

موجی که چو پرگار به حال دورانند. 

          جمعی ره میخانه گرفتند و برستند 

آنان که شدند رهرو این وادی جان گیر 

          جامی بِرُبودند و ز دنیا، بگذشتند 

تا عشق تو شد در دل مستان چو بهانه 

          پیمانه گرفتند  دو صد توبه شکستند

       

ساقی مکن امشب غم دوران تو بهانه 

          کاین خِیلِ* خماران همه پیمانه بدستند

بنما ز کرم راهِ نهان از در دیگر 

          هرچند  رقیبان در میخانه ببستند

زین ره نشود بی می ومعشوق گذر کرد

          ایدل تو ندانی که حریفان همه مستند

ساقی بنما سوی شباهنگ تو نگاهی

جامش بشکستند و از او بگسستند


* خیل = گروه..

************************

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۵۱