شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۱۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

بر آنم خود بسوزانم ز عشقش همچو پروانه
شرر در خرمنم ریزم ز غمها همچو دیوانه
 
کنارِ شمع رُخسارش بسوزم با دلِ مسکین 
ز خاکستر کنم برپا حدیث از عشق و افسانه
 
سحرگاهان به یک جرعه روم اندر نهان تا اوج
 ببویم زلفِ مُشکینش به دور از چشمِ بیگانه 
 
بده ساقی میِ باقی و رخصت در نمازم  ده
که مستانه وضو گیرم به پایِ یار جانانه 
 
خُمارِ چشمِ بیمارش ز من پروانه می خواهد 
بده آن می که سوزاند مرا دیگر چو پروانه  
 
بر این دنیا که عاشق را به جرم عشق آزارند
زدم مُهرِ طلاقش را، رها گشتم ز غمخانه  
 
از آن لحظه که نوشیدم مئی با قدسیان عشق 
ز هر چه جز خیال او جدا گشتم به میخانه
 
صبا پر زد به زلفِ او وزان طغراکشی* آموخت 
که در کسمه ی* زلف او  کند بازی، زند شانه
 
دلِ خونِ شباهنگ هم شده سنگ صبورِ غم 
نظر بر حالِ او فرما، دمی امشب تو شاهانه 
=====================================
* طغراکشی = نوعی خطهای منحنی زیبایی است که  در نقاشی های مینیاتوری و خط نستعلیق بکار می رود 
* کسمه = زلف پرپیچ و تاب در روی پیشانی. 

الا یا ایهاالساقی....
۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۳۰
======================================
یکی گفتا بنوش آن می که بر غم ها چو درمانست 
که گر همدل بُوَد ساقی، کجا جای طبیبانست 
 
بگفتم مستِ او گشتم به یک غمزه ی ساقی وش
که پنداری ز شیرینی؛ چو شهدِ باغ رضوانست 
 
من آن باده نمینوشم کز آن دردِ خمار آید
که این باده به کامِ دل نه درمان و نه سامانست 
 
ز هجرانش نمیگویم  که شامِ آن به سر آید
همه ی دردِ جانسوزم، ز نقضِ عهد و پیمانست 
 
رها کن این دلم تا خود، به کوی او زند خیمه 
که همچون گویِ خونینی مداوم کامِ چوگانست 
 
گهی زهرِ جفا نوشد، گه از زخمِ زبان جوشد 
ولی عهد و وفایش را فراموشی نه آسانست 
 
خدا را عاشقان یکدم برون آرید دل از سینه 
که شاید با شما گوید چرا از غم پریشانست 
 
هوای دلبری در سر ز دورانِ شبابم هست
ولی گویا در این بازی، ورق دستِ رقیبانست 
 
مرا هر جا کشاند او به دنبالش روان گردم 
که رسمِ طاعت و خدمت، نظرگاهِ حبیبانست 
 
اگر دیو و دَد و بادی به تسخیر آوری ای دل 
اجل از کس نمی پرسد، گدا یا اینکه سلطانست  
 
رهائی ده شباهنگ را از این بازیچه ی هستی 
که این دنیای پوشالی سریر و تختِ شیطانست 
=====================================

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۰۰

#########################

 

ز عشق آتشی در جهان افکنم 

شرر در دلِ این و آن  افکنم

 

اگر صد جهان دشمنی آیدم 

شهابی به تیر و کمان افکنم

======%==============

تو خواهی اگر می* بنوشی چو ما

سزد در رهِ آن، بکوشی چو ما 

 

چو آن را کنی مزه اش امتحان 

همه هستیِ خود، فروشی چو ما

====================

*می= منظور شراب عشق است

۳۵ نظر موافقین ۱۴ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۴۵

===============================================
                          شکستم من غرورت چرخِ غدّآر.......
.                         از آن روزی که دیدم روی دلدار
 
                         به بخشیدم عطایت بر لغایت.     
                         فکندم خلعتت را چون دُم مار
 
                        چو گردی در هوا رفتم به سویش
                         بدان خاطر که آید روز دیدار
 
                        دلِم مجنون شد و طاقت ز کف داد
                           ز هجران در خَمِ آن زلف غدار
 
                          بگو بلبل، تو رازم در سحرگاه
                      که پا کوبان شود هر مست و هشیار 
 
                          الا ای سوته  دل، من را تو دریاب
                           که تا بر هم زنم رسمِ ستمکار 
 
                          در این دنیا اگر دونی شده شاه 
                          بدان رمزی ز دادار ست درکار
 
                          همه چون پادشاهانی به خدمت
                         که چون ابلیس آید بهر کشتار
 
                         بگفتا از ازل ایزد دادار 
                          که دوزخ پر کنم از نسل کفار
 
                           هر آن کس کو شود او یارِ ابلیس 
                            شود آخر به دوزخ ها گرفتار
 
                           شباهنگ و دلش در اضطرابند
                           ز روزِ محشر و گفتار و کردار
 
                          خدا را قدسیان اشکم بگیرید
                         سبویم پر کنید از شهدِ دلدار 
==============================================
  
 
                  فلک را سقف بشناسیم..

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۰:۵۰

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
خوشا زلفی که بوئیدم غمش بنیاد کرد و رفت
چو طراران دلم بُرد و ز غم بیداد کرد و رفت
 
خوشا اشکی که میریزم ز حسرت در فراقِ او
که از زندان این دنیا، مرا آزاد کرد و رفت 
 
خوشا لعلِ بدخشانش، که از لعلِ مذابِ آن
به یک جرعه دلِ خونم، دَمِ حداد* کرد و رفت 
 
خوشا آن لحظه ی دیدن که از پشتِ خُمارِ چشم
کمند زلف مُشکین را چو صد صیاد کرد و رفت 
 
خوشا لبخند شیرینی که شیرینتر ز هر شیرین 
میانِ کوه غمهایش، مرا فرهاد کرد و رفت 
 
چو گفتم جانِ مسکینم از این ماتمسرا برگیر 
نگاهی پر ز معنا بر، منِ شیاد کرد و رفت 
 
دو دیده را چو بستم من، دلم در سینه ی بیتاب 
مرا گفتا روم با او، که غم بنیاد کرد و رفت 
 
سحرگاهان شباهنگ شد به محرابِ نماز عشق 
به حالِ سجده در گریه دلش فریاد کرد و رفت 
===================================
   * دَمِ حدّاد = کوره آهنگر.....   

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۲

    سلام دوستان عزیز..شباهنگ بمن گفتند حتما یک پست شاد برای دوستان عزیز ارسال کنم امیدوارم که به پسندید..‌...

در ضمن ایشان به همه دوستان عزیز سلام گرم میرسانند..

این دو جوان آمریکایی برای اینکه عکس العمل مردم را در باره حجاب 

ببیند به این ابتکار دست زدند...شما نیز ببینید..


این مرغ عشق در غیب جفتش چه میکند و وقتی جفت بر میگردد عکس العملش را ببینید...
  

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۰۷

======================================
زلفش به دست من زد گفتا چو گل ببویش
اما گلی که دیدی چون زلف من مبویش
 
گفتم مگر ندانی هجرت چه کرده با من 
گفتا که غصه سر شد هرگز دگر مگویش 
 
گفتم که جانِ جانان خونِ دلم کجا شد
گفتا تو خود بخوردی، مانده بجا سبویش 
 
گفتم  که روزگارم چون برگِ در خزان است
گفتا چو زلف بوئی، تازه شوی ز بویش
 
گفتم کجا گذارم حلقه ی زلفِ مشکین 
گفتا نهان بدارش از چشمِ هر عدویش 
 
گفتم گلابِ جانم چون اشک میچکد حال
گفتا که جعدِ زلفم را با گلاب شویش
 
گفتم که عمر آخر سر شد، رخت ندیدم
گفتا که عمرِ من هم رفته دگر مجویش
 
گفتم که آتشی زد در خرمنِ من و تو
گفتا اگر شناسم، آتش زنم به کویش
 
گفتم چه چاره سازم، آخر به که بنازم
گفتا همان که باید آخر رویم سویش 
 
گفتم که بی شباهنگ، چُون بر دلت گذشته؟
گفتا دلم تو برکَن، خود کُن نظر برویش 
===================================
به دشت خاطرات.....

 
 
۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۳۳

=================================================
من جمالم من وصالم و منم محرابِ عشق 
من کمالم من جلالم و  منم آدابِ عشق 
 
من خصالم من زلالم و  منم سلطانِ عشق 
من رحیمم و حکیمم در دلِ بیتابِ عشق 
 
من میِ چشمه ی عشقم من شکوهِ کائنات
من تشعشعِ جلالم، در خَمِ محرابِ عشق 
 
من نگاری دلستانم، قبله گاهی لامکانم 
من همان نقشم که بیند، دیده ی بیخوابِ عشق 
 
من حیاتِ جاودانم، جلوه گاهِ عاشقانم 
من کریمم من رحیمم در دلِ شادابِ عشق
 
من طلوع نورِ عشقم من وصالِ شام هجرم 
من همان آهم که هستم در دلِ پُر تابِ عشق 
 
همچو شبخیزان بپا خیز و شباهنگ می بنوش
در خَمِ محراب عاشق، گشته ام مهتابِ عشق 
 
==============================
۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۰۵

 سلام بر دوستان عزیز و دوست‌داران شباهنگ..

 با تفضل و رحمت الهی امروز جناب شباهنگ از اطاق ccu به 

بخش معمولی مراقبت قلب انتقال یافتند من بنوبه خودم خدا را 

شکرگزار هستم که ایشان حالشان رو به بهبودی است لطف خداوند

و تلاش پزشکان و همچنین پیام های پر از مهر و محبت شما دوستان 

واقعا در روحیه او بسیار موثر  بوده است..

الان نزد ایشان هستم و وی به همه دوستان سلام میرسانند و تشکر میکنند 

و میگویند انشاءالله بزودی دوباره در خدمت شما خواهند بود..

بنده نیز همچنین از همه دوستان سپاسگزارم که ایشان را در این مرحله فراموش نکرده بودند...

۱۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۲۰
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
خیالِ روی آن دلبر، ز فریاد دلم فریاد 
خمِ آبروی آن دلبر، من و صد مشکلم فریاد
 
خُمارِ چشمِ آن دلبر، سبوی اشکِ من فریاد
کمندِ زلفِ آن دلبر، که بسته بر دلم فریاد 
 
کمانِ روی آن دلبر، دلِ خونین من فریاد 
لبِ شیرینِ آن دلبر، ز شامِ آخرم فریاد
 
شرابِ لعلِ آن دلبر، گلوی خشکِ من فریاد 
خیالِ خالِ آن دلبر، غمِ بی حاصلم فریاد 
 
سیه مژگانِ آن دلبر، سپیدی موی من فریاد 
سپید رخسارِ آن دلبر، سیه شامِ دلم فریاد 
 
زنخدان چاهِ آن دلبر، چو بیژن چاهِ من فریاد 
رخِ چون ماه آن دلبر، ز چشمِ غافلم فریاد 
 
خَمِ هندوی آن دلبر، شبِ یلدای من فریاد 
لبِ یاقوتِ آن دلبر،  ز تخمیرِ گِلَم فریاد
 
ز سروِ قامتت دلبر، ز چنگِ* قامتم فریاد 
ز نازِ مقدمت* دلبر، شباهنگ و غمم فریاد 
 
ز راهِ عشق آن دلبر، ز سوز و هجرِ من فریاد 
ز هر چه باشَدت گفتم ، ز فکرِ باطلم فریاد 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
* چنگ قامت = کنایه از خمیدگی قامت
*ناز مقدمت = ناز قدمها 

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۳۰