شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان
پیوندها

۱۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× شباهنگ روز دوشنبه از بیمارستان مرخص میشوند ×
🤗🤗🤗🤗🤗😊😊
بر آنم خود بسوزانم ز عشق پروانه وار امشب 
شرر در خرمنِ خویشتن زنم دیوانه وار امشب 
 
کنارِ شمع رُخسارش بسوزم فردِ فرد از عشق 
ز خاکستر کنم بنیاد حدیث افسانه وار امشب 
 
سحرگاهان به یک جرعه روم اندر نهان تا اوج
 ببویم زلفِ مُشکینش دمی مستانه وار امشب
 
بده ساقی میِ باقی و رخصت در نمازم  ده
که مستانه وضو گیرم به می فرزانه وار امشب 
 
خُمارِ چشمِ بیمارش چو شمع پروانه می خواهد 
بیار شمع و بسوزانم، ز عشق پروانه وار امشب 
 
بر این دنیای پیر کز حِقد بریزد خونِ عشاق را 
زدم مُهرِ طلاق بر آن، دگر مردانه وار امشب 
 
از آن لحظه که نوشیدم شراب با قدسیان عشق 
ز هر چیز جز خیال او شدم بیگانه وار امشب 
 
صبا بگذشت به زلفِ او وزان طغراکشی* آموخت 
که در کسمه ی* زلف او خزد چون شانه وار امشب 
 
دلِ خونِ شباهنگ هم شده سنگ صبور از صبر 
نظر بر حالِ او فرما، دمی شاهانه وار امشب 
=====================================
* طغراکشی = نوعی خطهای منحنی زیبایی است که  در نقاشی های مینیاتوری و خط نستعلیق بکار می رود 
* کسمه = زلف پرپیچ و تاب در روی پیشانی. 

الا یا ایهاالساقی....
۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۳۰
======================================
یکی گفتا بنوش باده که بر غم ها چو درمانست 
که گر همدل بُوَد ساقی، کجا جای طبیبانست 
 
بگفتم مستِ او گشتم به یک غمزه ی ساقی وش
که پنداری ز شیرینی؛ چو شهدِ باغ رضوانست 
 
من آن باده نمینوشم کز آن دردِ خمار آید
که این لعلِ مُذاب ما را نه درمان و نه سامانست 
 
ز هجران و فراق بگذر که شامِ آن به سر آید
همه ی دردِ جانسوزم، ز نقضِ عهد و پیمانست 
 
دلم را واگذار تا خود، به کوی یار زند خیمه 
که همچون گویِ خونینی مدام  در کامِ چوگانست 
 
گهی زهرِ جفا نوشد، گه از زخمِ زبان جوشد 
ولی عهد و وفای خود، ز یاد بردن نه آسانست 
 
خدا را عاشقان یکدم برون آرید دل از سینه 
که شاید با شما گوید چرا از غم پریشانست 
 
هوای دلبری در سر ز دورانِ شباب دارد
ولی گویا در این بازی، ورق دستِ رقیبانست 
 
مرا هر جا کشاند دوست به دنبالش روان گردم 
که رسمِ طاعت و خدمت، نظرگاهِ حبیبانست 
 
اگر دیو و دد و باد را به تسخیر آوری ای دل 
اجل از کس نمی پرسد، که درویش یا سلیمانست 
 
رهائی ده شباهنگ وار خود از بازیچه ی هستی 
که این دنیای پوشالی سریر و تختِ شیطانست 
=====================================

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۰۰

( من نمیگویم سمندر باش و یا پروانه باش )

( گر به فکرِ سوختن افتاده ای جانانه باش )

#########################

 

ز عشق آتشی در جهان افکنم 

شرر در دلِ این و آن  افکنم

 

اگر هفت جهان دشمنی آیدم 

شهابهای عشق در کمان افکنم

======%==============

تو خواهی اگر می* بنوشی چو ما

سزد در رهِ آن، بکوشی چو ما 

 

چو یک بار کنی مزه اش امتحان 

هر آنچه ترا هست، فروشی چو ما

====================

*می= منظور شراب عشق است

۳۰ نظر موافقین ۱۳ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۴۵

===============================================
 شکستم من غرورت چرخِ غدّآر.......... ز روزی کو بدیدم نقشِ دلدار
 
 به بخشیدم عطایت را به خویشت....    فکندم خلعتت را چون دُم مار
 
 چو گردی در هوا رفتم به سویش..........  بدان خاطر که آید روز دیدار
 
           دلِم مجنون شد و طاقت ز کف داد
                                                ز هجران رخ و ز زلفان تابدار
 بگو بلبل، تو رازم در سحرگاه
                   که پا کوبان کند هر مست و هشیار 
 
 الا سوته دل، ما را تو دریاب........ که تا بر هم زنم رسمِ ستمکار 
 
 به این دنیا اگر دونی شده شاه ......... بدان رمزی ز دادار ست درکار
 
 همه چون پادشاهانی به خدمت.......... که چون ابلیس آید بهر کشتار
 
 بگفتا از ازل ایزد دادار .........   که دوزخ پر کنم از نسل کفار
 
          
                                                   شود آخر به دوزخ، او گرفتار
 
 شباهنگ و دلش در اضطرابند............. ز روزِ بازخواست و نقدِ کردار
 
 خدا را قدسیان اشکم بگیرید........... سبویم پر کنید از شهدِ دلدار 
==============================================
  
 
                  فلک را سقف بشناسیم..

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۰:۵۰

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
خوشا آن دُّرِ مکنونی* که عشق بنیاد نمود و رفت
چو عیّاران دلم دزدید، به ناز بیداد نمود و رفت
 
خوشا اشکی که میریزم ز حسرت در فراقِ او
که از زندان این دنیا، مرا آزاد نمود و رفت 
 
خوشا لعلِ بدخشانش، که از لعلِ مذابِ آن
به یک جرعه دلِ خونم، دَمِ حداد* نمود و رفت 
 
خوشا آن لحظه دیدار که از پشتِ خُمارِ چشم
کمند زلف مُشکین را چو صد صیاد نمود و رفت 
 
خوشا لبخند شیرینی که شیرینتر ز هر شیرین 
میانِ کوهی از غم ها، مرا فرهاد نمود و رفت 
 
چو گفتم جانِ مسکینم از این ماتمسرا برگیر 
نگاهی پر ز معنا بر، منِ شیاد نمود و رفت 
 
دو چشمِ خود چو باز کردم دلم در سینه ی بیتاب 
مرا گفتا روم با آن، که عشق بنیاد نمود و رفت 
 
سحرگاهان شباهنگ رفت به محرابِ نماز عشق 
به حالِ سجده در گریه دلش فریاد نمود و رفت 
===================================
   * دُرِ مکنون = مروارید داخل صدف که هنوز کسی ندیده * دَمِ حدّاد = کوره آهنگر.....   

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۲

    سلام دوستان عزیز..شباهنگ بمن گفتند حتما یک پست شاد برای دوستان عزیز ارسال کنم امیدوارم که به پسندید..‌...

در ضمن ایشان به همه دوستان عزیز سلام گرم میرسانند..

این دو جوان آمریکایی برای اینکه عکس العمل مردم را در باره حجاب 

ببیند به این ابتکار دست زدند...شما نیز ببینید..


این مرغ عشق در غیب جفتش چه میکند و وقتی جفت بر میگردد عکس العملش را ببینید...
  

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۰۷

======================================
زلفش به دست من داد گفتا بگیر ببویش
لیک هر گلی که دیدی چون زلف من مبویش
 
گفتم مگر ندانی هجرت چه کرده با من 
گفتا که غصه سر شد هرگز دگر مگویش 
 
گفتم که آرامِ جان خونِ دلم پس چه شد
گفتا که خود خورده ای، مانده بجا سبویش 
 
گفتم بهارم گذشت، چون برگ در خزانم 
گفتا چو زلف ببوئی، تازه شوی ز بویش
 
گفتم کجا دهم جای، حلقه ی زلفِ خمت
گفتا نهانش بدار از چشمِ هر عدویش 
 
گفتم که اشکم از شوق ریزد چون بهاران 
گفتا که جعدِ زلفم را با گلاب بشویش
 
گفتم که عمرم آخر بی رخِ تو بسر شد
گفتا که عمرِ من هم رفته دگر مجویش
 
گفتم که آتش فکند در خرمنِ عشق ما
گفتا اگر شناسم، آتش زنم به کویش
 
گفتم چاره در چیست، آخر یارِ ما کیست 
گفتا همان که باید پر بکشیم بسویش 
 
گفتم که بی شباهنگ، چُون بر دلت گذشته؟
گفتا که سینه بشکاف، خود کن نظر برویش 
===================================
به دشت خاطرات.....

 
 
۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۳۳

=================================================
من جمالم من وصالم ، منم محرابِ عشق 
من کمالم من جلالم،  منم آدابِ عشق 
 
من خصالم من زلالم،  منم سلطانِ عشق 
من رحیمم من حکیمم در دلِ بیتابِ عشق 
 
من میِ چشمهء عشقم من شکوهِ کائنات
من تشعشعِ جلالم، در خَمِ محرابِ عشق 
 
من نگاری دلستانم، قبله گاهی لامکانم 
من همان نقشم که بیند، دیدهء بیخوابِ عشق 
 
من حیاتِ جاودانم، جلوه گاهِ عاشقانم 
من کریمم من رحیمم در دلِ شادابِ عشق
 
من طلوع نورِ عشقم من وصالِ شام هجرم 
من همان آهم که هستم در دلِ پُر تابِ عشق 
 
همچو شبخیزان بپا خیز با شباهنگ می بنوش
در خَمِ محراب عشاق، گشته ام مهتابِ عشق 
 
==============================
۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۰۵

 سلام بر دوستان عزیز و دوست‌داران شباهنگ..

 با تفضل و رحمت الهی امروز جناب شباهنگ از اطاق ccu به 

بخش معمولی مراقبت قلب انتقال یافتند من بنوبه خودم خدا را 

شکرگزار هستم که ایشان حالشان رو به بهبودی است لطف خداوند

و تلاش پزشکان و همچنین پیام های پر از مهر و محبت شما دوستان 

واقعا در روحیه او بسیار موثر  بوده است..

الان نزد ایشان هستم و وی به همه دوستان سلام میرسانند و تشکر میکنند 

و میگویند انشاءالله بزودی دوباره در خدمت شما خواهند بود..

بنده نیز همچنین از همه دوستان سپاسگزارم که ایشان را در این مرحله فراموش نکرده بودند...

۱۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۲۰
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
خیالِ روی تو هیهات، ز فریاد دلم فریاد 
خمِ آبروی تو هیهات، من و صد مشکلم فریاد
 
خُمارِ چشمِ تو هیهات، سبوی اشکِ من فریاد
کمندِ زلفِ تو هیهات، که بسته بر دلم فریاد 
 
کمانِ روی تو هیهات، دلِ خونین من فریاد 
لبِ شیرینِ تو هیهات، ز شامِ آخرم فریاد
 
شرابِ لعلِ تو هیهات، گلوی خشکِ من فریاد 
خیالِ خالِ تو هیهات، غمِ بی حاصلم فریاد 
 
سیه مژگانِ تو هیهاتِ، سپیدسار* موی من فریاد 
سپید رخسارِ تو هیهات، سیه شامِ دلم فریاد 
 
زنخدان چاهِ تو هیهات، چو بیژن چاهِ من فریاد 
رخِ چون ماه تو هیهات، ز چشمِ غافلم فریاد 
 
خَمِ هندوی تو هیهات، شبِ یلدای من فریاد 
لبِ یاقوتِ تو هیهات،  ز تخمیرِ گِلَم فریاد
 
ز سروِ قامتت هیهات، ز چنگِ* قامتم فریاد 
ز نازِ مقدمت* هیهات، شباهنگ و غمم فریاد 
 
ز راهِ عشق تو  هیهات، ز سوز و هجرِ من فریاد 
ز هر چه در تو هست  هیهات، ز فکرِ باطلم فریاد 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
* سپیدسار =  کنایه از موی سپید 
* چنگ قامت = کنایه از خمیدگی قامت
*ناز مقدمت = ناز قدمها 

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۳۰