شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان
پیوندها

۱۷ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
گفت ارمغان چه داری تا برکشم حجابم 
گفتم مگر ندانی جز جان به کف نیابم 
 
گفت بر سرِ زلف ما هرگز گُلی نبستی 
گفتم که بوی زلفت با هیچ گُلی نتابم 
 
گفت در رهم نشستی عمری بگو چه کردی
گفتم که عاشق هستم چون دل مکن کبابم
 
گفت مر سحر ندیدی تاری ز زلف ما را 
گفتم که چون غافلان سرگشته ی سرابم
 
گفت با دلم نبودی هرگز چرا بی ریا
گفتم که تا قیامت در برزخ و عذابم
 
گفت عاشقان به هر چیز بینند نشان ما را 
گفتم منم دیده ام لیکن بده جوابم 
 
گفت کرده ای فراموش عهد و، وفا نکردی 
گفتم که خود نوشتی این خط در کتابم 
 
گفت در دلت ببینی حتما نشان ما را 
با چشمِ سر چو بینی عالم بُوَد حجابم 
 
گفتم دلِ شباهنگ با میِ عشق  جلا ده
گفتا که اشک چشمت شوید ز رُخ نقابم 
××××××××××××××××××××××××

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۴:۳۵

-

 نوای جغد

  شراب اندر نماز آنست که چون اندر لقا هستی          

             شوندت قدسیان ساقی چو بینند بی ریا هستی

   وفا و عهد خود مشکن مریزان آبروی خلق                

            مکن نا مردمی زین دست اگر مرد خدا هستی

  نگر کو گنج قارونان، کجا رفتند سلحشوران               

            که تو تا واپسین دَم ها به دنبال ربا هستی

  کنون ما را دهد هُشدار نوای جغد بی وقفه                

          که گوید تو فقط خاکی در این ماتمسرا هستی

  بجوشید خون نوشیروان ز هر دندانه قصرش                

          چو بشنیدی ز کسری که کنون تو خاک ما هستی

  غرور و کبر و نخوت را بریز در آتش نمرود               

          که در محشر نمپرسند که سلطان یا گدا هستی

  مزن دم از وفا اینجا، که خود کوهِ جفا بودی              

          که گر جان در رهش دادی بگویند باوفا هستی

  ره دلبر چو میدانی خطا باشد خطا رفتن                       

          که هرچه او ترا خواند تو باز فکر جفا هستی

   غبارِ ره* بشوی با اشک ز روی پر غبارِ دل                

          چو میدانی سیه روی و ز غفلت پر خطا هستی

  شباهنگا چه خواهی تو، ازین دنیای پوشالی 

        برو در فکر حکمی باش که در محشر بپا هستی 

      *غبارِ ره = بارگناهان...

        ########################

 

 

۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۵ ، ۱۸:۴۶

================================ 
ما درسِ وفا از دلِ دیوانه گرفتیم 
هر شام و سحر باز رهِ میخانه گرفتیم 
 
عاشق چو شدیم بر گلِ روی نگاری 
هر جور  کشیدیم، چَمِ*جانانه گرفتیم 
 
بیرون نشود از سرِ ما هوای زلفش 
کان را ز لبِ ساقی و پیمانه گرفتیم 
 
ای شمعِ چگل در شبِ تارم بیافروز 
امشب من و دل همتِ پروانه گرفتیم 
 
از دست ننهم ساغرِ مینا را دگر بار 
چون دادِ غمت از دلِ دیوانه گرفتیم 
 
تا زلفِ چلیپائی تو راهِ صبا بست
با مرغِ خیال پر زده و شانه گرفتیم 
 
آنگه که نشد دیدنِ روی تو مُیسَر
با می زده گان باز رهِ میخانه گرفتیم 
 
در مسلخِ عشق خیمه چو میزد شباهنگ 
پیمانه به دست نالهء مستانه گرفتیم 
===========================
چم *= راه و روش 
۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۵ ، ۱۸:۳۵

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
خیز و از میکدهء عشق نشانی بمن آر
 
یا که از لعلِ نگار جامِ نهانی بمن آر
 
قطره اشک مرا تحفه ای ناچیز  ببر  
 
وز درِ سدره* کشانش، اَمانی بمن آر
 
 من کنون سدره کشِ کوی مغآنم دلا 
 
تو به صد خرقه اگر سدره توانی بمن آر
 
مذهب خود نفروشم به دیر و به کُنشت 
 
از خمِ زلف نگار، سِرّ معانی بمن آر
 
ساقیا دین به رهِ باده به تاراج دهم
 
جامی از معرفت و رطلِ مُغانی بمن آر 
 
تا به کی در طلبش گوی به چوگان باشم
 
خیز و از همت خود شرح و بیانی بمن آر
 
مدعی کو نکند فهم، چو مستم بیند 
 
بر درِ میکده رو، بانگِ اذانی بمن آر
 
خاطر اندر قبض* فتاد، از غمِ هجران نگار
 
از پسِ پرده برون آی و نشانی بمن آر
 
من در این وادی حیرت بسوزم ز جهل
 
به کَفَم تیرِ دعائیست، کمانی بمن آر
==========================
سدره* =پیراهن سفید است که زرتشتیان به تن کسانی که در جستجوی راه خدا هستند می کنند...و درختی در بهشت 
.     قبض*= حالتی است که رهروان طریقت در حیرت فرو می روند..
 
 
 
 
 
 
۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۵ ، ۰۱:۰۳
در نماز آید چو غوغا در سرم 
جاودان ماند رخت در نظرم 
 
هر سحر از گوشه های خلوتم 
در سفر آید دل افسونگرم 
 
بی تو این محمل چه حزن آلوده است 
مر مرا گر جان ستانی خوشترم
 
عاشم بر تو و دردم بی دواست 
جز به روی تو به هیچ کس ننگرم 
 
نه دوا خواهم نه درمان نه علاج 
ای ز دنیا و ز عقبی برترم 
 
وصل اگر جویم دگر مجنون نئ ام 
در غم هجر تو من مجنون ترم 
 
ای وفادار گر چه بودم بی وفا 
مهر و لطفت هچو تاجیست بر سرم 
 
کرده با خود شرط شباهنگت کنون 
جز ز زلف تو ز هر چیز بگذرم 
×××××××××××××××××××××××÷×
===========================
۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱ ۱۹ تیر ۹۵ ، ۰۳:۲۴
 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
جفا کردم بسی باز او وفا کرد 
مرا آخر به عشقش مبتلا کرد 
 
چو دانست عاشق و مجنونم اکنون 
به درد و سوز هجران مبتلا کرد 
 
به دل گفتم که راز خود بپوشان 
ولی اشک راز دل را بر ملا کرد 
 
به اشک گفتم که نامحرم چرایی 
بگفتا کس ندیدم کو وفا کرد 
 
مگر نادیده ای،ای بلبل زار 
که گل رقص جفا را با صبا کرد 
 
بسوزم من از آن عهدی که داری
نه از دردی که غم را بی دوا کرد 
 
بگفتم من سخن از دوست گویم 
که حق بندگیم خوش ادا کرد 
 
نبودم گرچه من چون بنده ای نیک 
ولیکن هرچه دارم او عطا کرد 
 
دل اندر تار زلفی بسته ام من 
کزین دنیا دل و جانم رها کرد 
 
ازین ترسم چو در خاکم سپارند 
مرا گوید شباهنگ باز جفا کرد 
=====================
۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۵ ، ۲۳:۳۲

(سلام دوستان عزیز..این پست را فقط بخاطر غریبه ها چون )

 گذاشته ام که بطور اتفاق در چند وب اشعار خودم را ...

 دیدم که کپی برادری شده و حتی توضیحی در مورد آن

 داده نشده..بهمین خاطر به اطلاع  آن دسته از بازدید

 کنندگان که اشعار بنده را کپی میکنند میرسانم که اگر

 تکرار شود ..تعقیب قانونی دارد..لطفا توجه کنید..متشکرم.

۱۴ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۵ ، ۰۸:۲۲

===========================================
امزوز داشتم دفاترم را نگاه میکردم به این غزل که اولین غزلم بود برخوردم
 گفتم برای شما هم پست کنم..سالها پیش بود که این غزل را گفته بودم.
اگر تو دلبرم باشی رحیقِ*ساغرم باشی
بخدمت من کمر بندم که تو تاج سرم باشی
 
سرکویت مکان گیریم به عشق تو جهان گیرم
به حبلت* آسمان گیرم اگر تو اخترم باشی
 
بدان محمل چو ره یابم ز غم آسودگی یابم
در آن طُره پناه گیرم اگر تو در برم باشی
 
مرا دیوانه میخوانند ز عشق بیگانه میخوانند
خوشست دیوانگی دل را اگر تو دلبرم باشی
 
چنان مشتاقِ دیدارم که سردرگم و بیمارم
نمی جویم طبیبی را اگر تو یاورم باشی
 
به شب نالان و گریانم به روز مرغی پریشانم
نی ام نیستم کم از کیستم اگر تو سرورم باشی
 
بده جانا شرابی را شرابِ آسمانی را
چو از مستی خراب افتم مرا تو راهبرم باشی
 
سحر زانرو بخاک افتم پریش و سینه چاک افتم
سبو بر دوش وضو گیرم که تو در خاطرم باشی
 
فروختم من همه دنیا بغیر از باده و مینا
درِ میخانه را بگشا که راهِ طاهرم باشی
 
اگر گنگم اگر لالم وگر پیوسته مینالم
زبان زان رو بر بندم که روزی داورم باشی
 
دل و جانِ شباهنگ را مده دردِ خُمار دیگر
ز تو خواهم مرا معبود چو گل تاج سرم باشی
=======================
رحیق*= شراب ..  حبل*= طناب..

صدای اذان میاد..خواننده هایده.
۷ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۵ ، ۱۹:۵۲

 قصه ی درد من و غصه ی خونبار دلم

ساقیِ غم شکن و ناله ی غمبار دلم

 

دفترِ عمر من و دست ستمکار فلک

یار شیرین صفت و تیشه ی افکار دلم

 

رسم پیمان شکن و گوشه میخانه ی غم

زخم تنهائیِ غربت زخمه و تارِ دلم 

 

شاهد عهدِ شباب و دردِ پیرانه سری

بار سنگینِ غبار* و صبح دیدار دلم

 

لاله ی سرخِ سیاوش ، تیغ بران ستم

قصه ی شام غریبان چشم خونبار دلم

 

داغِ جانسوز برادر، ناله ی مرغ شباهنگ

صبر ایوب زمان و مرغ بیمار دلم.

* بار سنگین غبار = بار گناهان

۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۵ ، ۲۰:۳۰

   درود بر همهء دوستان و سروران گرامی و بازدید کنندگان 
  عزیز...
  مدت یک سال است که بنده در این وب خدمت دوستان و 
  هموطنان گرامی هستم....و دراین مدت همیشه لطف و 
 محبت همه شما باعث دلگرمی وخوشحالی بنده شده.. و
 من نیز بسیار نکات و درس های آموزنده از پست های 
 شما فراگرفته ام..
 چندیست که تعدادی از دوستان و آشنایان اسرار دارند که
من حتما کتاب اشعاری را منتشر کنم و هرچه من یادآوری
میکنم که شاید این نوشته ها قابل و ارزش چاپ ندارند ولی 
دوستان نظری مثبت دارند..
 بهمین دلیل تصمیم گرفتم در این مورد اقدام کنم..لیکن باز
هم احتیاج به نظرات مثبت و یا منفی شما دارم لذا تقاضا 
میکنم حتما حتما دوستان و بازدید کنندگان محبت کنند و نظرشان  را برای من ارسال کنند حتی دوستانی که تا بحال نظری 
 نداده اند..شما حتی اگر مایل باشید میتوانید به صورت ناشناس
 نظرتان را با بنده در میان گذارید..و اگر به دوستان دیگر خود هم این نظر سنجی را اطلاع دهید بینهایت سپاسگزار خواهم  شد..
 پیشاپیش از همه سپاسگزارم..و تا یک هفته پست دیگری را
ارسال نمیکنم تا تمام نظرات را به دقت مطالعه کنم..
 سرافراز و شاد و پیروز باشید..
۱۸ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۵ ، ۱۴:۳۰