شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان
پیوندها

۲۸ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

       در مسلخِ عشق همچو سواران بتاز

                   با سوته دلان و میگساران بساز

      یک دست می ناب و دگرَت زلفِ نگار

                  جان در رهِ او چو سربداران بباز

          **********************

       سستمها بر دلم کردم نگفت آه

                   سخنها گفتم از آن روی چون ماه

      ز جور و غمزِ یار هرگز ننالید

                   مثالِ یوسفی  افتاده در  چاه

           ************************

      با لالهء سرخ وعده بهاران دارم

               پیمانه به دست چو میگساران دارم

      همپالهء ما که در بهار پرپر شد

             در چشم مدام سِرشک چو باران دارم

         *********************

       بیا دست ز زهدِ ریائی بدار

            برای دِرو بَذرِ نیکی بکار

      که هرچه کِشَم من از این روزگار

           ز کِشتِ خودم است نه از کردگار

         ********************

      از کاخِ بلند زمانه کُوخی سازد

            مٵوای دَد و مسکنِ بوفی سازد

      ترسم نَبُریم چشمِ طمع از دنیا

            تا از من و تو کهنه کلُوخی سازد

           *********************

      ای رهگزری که خاکِ ما را بینی

              چشمی بِگُشا تا دلِ ما را بینی

     ما کِشتیم ولی دِرو نکرده رفتیم

               گر  دِرو کنی حاصلِ ما را بینی

          ********************* 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۵:۱۲

       (( دل بسودای تو دادم در سپهرِ باژگون ))

          ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

               دگر از عشق سخنی به این و آن نتوان گفت

               عالمی شد که در آن رازِ  نهان نتوان گفت

                دل به سودای تو دادم  در سپهرِ  باژگون

         ‌       حالتی رفت که آن نزدِ  مُغان  نتوان  گفت

                 مصلحت دید  مرا  پیرِ خرابات*  و گفت

                 لب فرو بند که اسرار به زبان نتوان گفت

                 رازِ دل را به کسی جز دلِ دلداری مگو 

                  آنکه بیگانه بُوَد او به عیان نتوان گفت

                  مرغِ دل گر بزند خیمه سرِ کوی نگار

                   دم مزن راز دلت را به کسان نتوان گفت

                   می ندانم زچ مستم به چه هشیار شوم

                   کانچه در پرده دلم دید به گمان نتوان گفت

                    ساقیا نیک بگو محرمِ اسرار  چه گفت 

                   که ز هیچ نکته در این کؤن و مکان نتوان گفت

                    عشق چون زد رهِ من جامه دران شد دلم

                    که بجز نغمه ی عشق در دو جهان  نتوان گفت

                     برده از طعنه شباهنگ چه ستم ها بر دوش

                    که ز بالایِ  تو با  سرو روان نتوان گفت

       * پیر خرابات = یا پیر می فروش = عارفی که راه حکمت و اشراق

         به خداوند را تدریس میکند..

          *************************

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۰۲:۴۶

        #################$$#######

                   خیز و غنیمت بدان سلسله ی موی او

                    جام میِ غم شکن  نرگسِ جادویِ او

                   خیز چو پروانه شو شمع  رخ یار را  

                   تا دهدت حلقه از سلسله ی موی او

                   تکیه به دوران مکن  نقد غنیمت بدان

                   بر دو جهان ارزد آن طره ی هندوی او

                   شمعِ رُخِ یار کو تا دلِ پروانه  خو

                  خویش به شعله کِشَد در خَمِ ابروی او

                   سلسله جُنبانِ او زلف پریشان کند

                   تا کِشَدم هر سحر در چَمِ* باروی* او

                   ای دلِ عاشق بیا راهِ منِ خسته گیر

                   تا به بقا در رسم از رُخِ دلجویِ او

                   دردِ شباهنگ بدان تا که دوایش کنی

                   چونکه سرافکنده شد در ره و در کوی او

                   خیمه زده زلف او بر شبِ یلدای من

                   وقتِ نمازم خزد دل خَمِ گیسوی او

    * چم = راه         * باروی = قلعه ی

            *************************

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۴ ، ۰۲:۰۱

      گفتم ز زلفِ افشان ما را نشان ندادی

      گفتا که دلسِتانست ما را تو آن ندادی

      گفتم که جان گذاشتم در حسرتِ این خیال

      گفتا به لب چو گوئی با دل نشان ندادی

      گفتم که شبرو هستم دل را گرو گذارم

      گفتا از این حکایت  جز با زبان  ندادی

      گفتم که ناوکت خوش خونِ دلم بریزد

      گفتا مگر دلِ خویش اندر کمان ندادی

      گفتم که وقتِ سحر رهزنِ راهم شدی

      گفتا که در خیالت ما را امان ندادی

      گفتم که چشمِ مستت در ازل عاشقم کرد

      گفتا ز عشق چه دانی آنجا که جان ندادی

      گفتم دل و جان بگیر تاب و توانم برفت

      گفتا ز زلفم از چه دل را توان  ندادی

      گفتم چرا که درویش اینگونه دربدر شد

      گفتا مگر دلِ خویش با کاروان ندادی

       **********************

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۴ ، ۰۸:۵۷
         (( ما را بده جامی دگر تا غمگساری آیدم  )))
##############################


   زان تلخ وَشَم جامی بده شاید قراری آیدم
                    پیکِ خزان را ره ببند بلکه بهاری آیدم
   در خرقه ام آتش بزن سجاده برگیر از بَرَم
                    خاکسترش بر باد ده شاید قراری آیدم
   گفتم دلا با من بساز تا عهد و پیمان نشکنم
                    گفتا ز آهِ سینه ات ترسم شراری آیدم
   در بندِ پیمان مانده ام همچون غزالی در قفس
                    هر دم شمارم لحظه ها تا جان شکاری آیدم
   ساقی بسوزم از غمی کانرا نباشد مرهمی
                     ما را بده جامی دگر تا غمگساری آیدم
   مَسحِ رُخِ زردم کنون با لعل رُمّانی کنید
                     پیشتر که شام آخر شود صبح خُماری آیدم
   ای مدعی عیبم مکن گر منصفی اِذنم بده
                     تا زین خراب آبادِ دون راهِ فراری آیدم
   ای دل  بیا مردانه وار پا در رکاب عشق گذار
                     کز باغِ خاموشان کنون پیغامِ یاری آیدم
   زان مِی که ما را میکشد در حلقهء مستانِ مست
                  در دیده گان بر جایِ خواب نقشِ نگاری آیدم
                  =================== 
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۴ ، ۰۱:۴۷

                  بیا ای دل برو در  کویِ دلبر

                   که تا شاید ببینی رویِ دلبر

                 تو هر شب عزم او سازی به یکسو

                  شوی پنهان ز من در مویِ دلبر

                  چو با مائی کنی هردَم بهانه

                   که بیتابی ز هجرِ و بویِ دلبر

                 بمان با من اگر هم بیقراری

                   که من گم کرده ام آن  کویِ دلبر

               چو ره دادند، من در خاک مانم

                   تو بنشین در خَمِ  گیسویِ دلبر

                   بگو با من حدیثِ چشمِ میگون

                   وز آن طاق و خَمِ ابرویِ دلبر

                    ز دردِ من تو او را با خبر کن

                   که سوزم و ندیدم رویِ دلبر

                  صبا بهرِ خدا زین دشت برخیز 

                   ببر خاکسترم را  سویِ دلبر

                  شباهنگا دریغ از خوش خیالی

                   نبودی بنده ی نیکویِ دلبر

          *******************

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۴ ، ۰۱:۰۹

       (( بده ره دلم را به میخانه ی عشق))

======================%=%%    

    بده ره دلم را به میخانه ی عشق

                    که از بویِ باده شود خانه ی عشق

           ندانم که مستم و یا می پرستم

                  چو ره می نیابم به میخانه ی عشق

           چو لیلی شناسم دلم را ببازم

                 که باشم چو مجنون در افسانه ی عشق

          نقاب ار بگیری شوم بی تٵمل

                  به دورِ رخ تو چو پروانه ی عشق

        ز لعلِ لبِ خود مرا جرعه ای ده 

                   دلم را بنوشان ز پیمانه ی عشق

        چه کعبه بگوئی چه دیر و کُنِشت

                 همه را بخوانم چو  بتخانه ی عشق

        نمانَد مرا چون غمِ مذهب و دین  

                 بگیرد دلم نورِ  جانانه ی عشق

        به وادیِ عشقت اگر سر برآرم

                شوم معرفت را چو دُردانه ی عشق

        چو حلاّج شویم به خون گونه ی خود

               که خونم شود مِی به خُمخانه ی عشق

         خراباتِ عشقت شوم  مُشتری تا

                به بندم کشی همچو پروانه ی عشق 

         اگر دل پذیری تو که بی نظیری

                شود دل ز نورت چو کاشانه ی عشق

        به آتش کشم خود که سوزد ز غم دل

                اگر شد شباهنگ چو بیگانه ی عشق

            **********************

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۴ ، ۰۲:۴۱

     بر نَطعِ زمین قدم مَنه چون جَبّار

                  غافل مشو از گردشِ چرخِ غَدّار

     از عُمق دلت بُرون جَهَد صد ناله

                آنگه که شوی چو گِل به دست فَخّار

            *********************

     در سحرگاه دعا چشمهء جانم جوشان

                همره خون دل از دیده برآمد سوزان

     بَندِ راهِ دلکم چشم خُمارت شد و گفت

               گر وصالم طلبی تن را بُرون کن از جان

           **********************

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۴ ، ۱۸:۲۶

     امشب از بزمِ طَرَب توبه کنان برخیزم

                تا سحرگه به نماز رقص کنان برخیزم

    وقت سجده اگرم جان ز کَرَم بستانی

                در سحرگاه جَزا سجده کنان برخیزم

             *******************

   عشق دادی عاشقم کردی ولی هجران چرا 

                 شعله در خرمن فکندی نالهء سوزان چرا

   شستم ازدنیای دون دست به کف نیست جزجان

                 جان چو دادی جان بگیری درد بی درمان چرا

               *********************

       چه دیدی دلا زین همه سادگی

                به نَزدِ کِه و مَه  افتادگی

        کنون کآبرو رفت و رسوا شدی

                کجا یابی آخر تو  آزادگی

         **********************

           بنازم به زلفش که چون بر فِشانَد

                    به هفت آسمانش یکی سر نَمانَد

           وگر خواهد آن را که ساکن گذارد

                     چه آتش ز دوزخ به افلاک ببارد

             *********************

         بیا دل بِبُریم ز هر دو سرای

                   ز خود نام نیکو گذاریم بجای

        به می جان خود غُسل توبه دهیم

                   اگر طالب هستیم لِقاءِ خدای

         ********************  

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۸

         ×××××××××××××××××××××××××××××

                 شدی بر آن که با عشقت دل و ما را بسوزانی

                 زدی آتش به فرق من که دلها را بسوزانی

                مگر امواجِ عشقِ تو نشسته بر لب ساحل

                که مشعل در کمان داری و دریا را بسوزانی

                تو از روز اَزل داری هزاران عاشق و شیدا 

                کدامین مذهبت گوید که شیدا را بسوزانی

                گلستان شد به روی او، لهیب آتش نمرود

               چرا با دست بد خواهان مسیحا را بسوزانی

               مَهِ کنعان به چه افتد که تا روزی دگر چون ماه

               به مصرش آوری اما زلیخا را بسوزانی

              من از روز اَزَل دیدم که عشقت آتشی دارد

               نگردد شعله ی آن کم که دنیا را بسوزانی

               چلیپا *زلف تو کرده فلک را سرنگون از غم

              چو زلفت چلچراغی شد چلیپا را بسوزانی

             حکایتها کنند از تو سیه چشمانِ شیرین لب

             که هرعاشق که رسوا شد تو رسوا را بسوزانی

             چنان می بینم ای دلبر چو من آتش بپا سازم

             به آتش آتش اندازی ز غم ما را بسوزانی

             مَزَن جولان در این عرصه، شباهنگ همچو نادانان

              وگرنه بی گمان از جهل گلها را بسوزانی

             *چلیپا = صلیب .. خاج ...زلف چلیپا = زلفی برروی پیشانی مانند صلیب

                    **********************

     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۲۳:۱۱