شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۲۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

دریافت
 لطفا قدر مادراتون را بدونید......تا هستند..

۹ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۴ ، ۲۳:۰۳

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد


ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد


این تطاول که کشید از غم هجران بلبل

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد


گر زمسجد به خرابات شدم خُرده مگیر

مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد


ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی

مایهء نقد بقا را که ضمان خواهد شد


گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد


حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

==================''

( پیشاپیش این عید باستانی را به همه دوستان )

  همراه خود تبریک و تهنیت عرض مینمایم....

  امیدوارم در زیر سایه پرورگار یکتا سال خوب

  و نیکوئی همراه با شادی و سرافرازی داشته 

 باشید و در ادامه مطلب از تصاویر لذت ببرید  ))

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۴۰

==============================
نازِ چشمانِ خمارت؛ ز چه رو در دلِ ماست
شهدِ شیرینِ لبت غم شکنِ محفلِ ماست
 
قابِ قوسینِ رخت کعبه ی هر مرغِ چمن
طره ی زلفِ خمت صف شکنِ مشکل ماست
 
دانه ی خال لبت خالِ دلم گشت به  ناز
بحرِ امواجِ غمت باده گسار از دلِ ماست
 
تیرِ مژگانِ سیه در دلِ مسکین  چو نشست
گفت این جامِ صنوبر*ز ازل منزلِ ماست
 
گفتم این "رسم" فقط شیوه ی تو باشد و بس
گفت زنهار دلِ سوته دلان  محملِ ماست
 
گفتم این بحرِ غمت با دلِ خونین چه کند
گفت موجیم و دلت در شِکَنِ ساحلِ ماست
 
گفتم آخر چه  بُوَد حاصلِ تو  زین  همه ناز
گفت شباهنگ و سرشکِ رُخ او حاصل ماست
=====================
*قاب قوسین =کمان ابرو*جامِ صنوبر=قلب...دل
(چه خوش صید دلم کردی..  با صدای شهیدی)

۹ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۵۰

========================
مگر جانا نمک نشناس بودم
دسیسه کار و حقه باز بودم
 
بکوی عاشقی و عشق و مستی
چو رندانِ نظر انداز  بودم
 
چو بر تارِ دلم زخمه  گذاشتی
بزیر دست تو من ساز بودم
 
ز نور عشق پر شد روزنِ دل
چو من با مرغ حق همراز بودم
 
هزاران بار شیطان  امتحان  کرد
مگر در کار او کار ساز بودم
 
اگر توبه شکن بودم وگر مست
به کویت تا سحر دمساز بودم
 
تو دانی هرچه کردم هرچه بودم
چو عاشق در رهت جانباز بودم 
 
هزاران مرغ کویت پر کشیدند
من اینجا چون یکی سرباز بودم
 
کس از رنجِ شباهنگ باخبر نیست
که هرچه دل کشد غمّاز نبودم
*************************
بیداد زمانه...مرضیه..

۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۵۵
 ==========================================
            خدا یا کاش مرا سگ آفریدی          که در رسمِ وفایم شک ندیدی
        و یا مرغی که شب با ذکر یاهو          نوایش را به عرشت میشنیدی
                   ********************************
          دلم مرد از غم و یارم نیامد             شکست پشتم و غمخوارم نیامد
          خدا را من دگر طاقت ندارم             بگیر جانم که دلدارم  نیامد
                  ********************************
                 *******************************************************
  بمیرم تا دلت آرام بگیره        بجای من ز دنیا کام بگیره
             در آن فکرم که دور از تو بمیرم
                         که دل در سینه ام آرام بگیره
         ******************************
  دلم آشفته و بیتاب تو بی         ستاره در شب مهتاب تو بی
  کبوتر گشته بر بامت نشسته     به زیر پرتو آفتاب تو بی
         ******************************
  حکایت ها دل ما دارد امشب     
               ز درد بیکسی خون بارد امشب
  اگر با او سر یاری نبندی   
              ز غصه حجلهء مرگ سازد امشب
=======================
 به دوشم کوهی از بارِ گناهان
بپا خیزم به حشر چون روسیاهان
 
به دستم کاهی از کردارِ نیکست
چه سازم روزِ بازخواستِ گناهان
====================
مرا ده خدایا یکی مرگِ ناب
ندارم دگر زیرِ این فتنه تاب
 
ویا خود بزن نقشِ نیکی کزان
بیابم در این ورطه راهِ صواب
*****************************
بیا کمتر از ذاتِ او کن سئوال
که در حدِ ما نیست چنین قیل وقال
 
برو چشمِ دل را غبارش بشوی
که با چشمِ سر دیدنش هست محال
*************************
ای آنکه به جهل ز حق گسستی برگرد
صد بار اگَرَت توبه شکستی برگرد
 
با حقی که حق به گردنِ تو دارد
نومید مباش و هرچه هستی برگرد
=======================
در حکمتِ حق سزد که حیران گردی
زین عقلِ زبون پریش و گریان گردی
 
زنهار که اگر به دل نیابی او را
در هیچ نرسی گرچه سلیمان گردی
========'================
اشک ما بادهء ما دیدهء ما شیشهء ما

 
    
۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۴ ، ۱۸:۰۲

ای نگارا من و دل با تو قراری داریم
مجلسِ اُنس و می و بوس و کناری داریم
 
همه شب در  خمِ آن طُره ی هندوی رخت
دیده برغمزه ی بیباک و خُماری داریم
 
هر سحر با منِ بیدل تو چرا ناز کنی 
ای که با زلفِ خمت صبحِ بهاری داریم
 
از چه رو بر دلِ من تیغِ جفا گشته روا
تا که چون تو به جهان نیکو نگاری داریم
 
میزند بر سرِ بازار ز رسوائی طبل
چونکه ما در دل خود یاد نگاری داریم
 
چه شد ای مونسِ جان عهدِ میانِ دل ها
آخر ای سروِ روان با تو قراری داریم
 
بر سرِ نازِ تو رفته همه ی بود و نبود
این زمان کو سرِ کوی تو مزاری  داریم 
 
برقِ چشمانِ تو هم بالِ شباهنگ سوزاند
گرچه خود نیز به دل سوزِ شراری داریم
=============================
یار دلنواز... شجریان

۲۵ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۴۱

                ===============================
                    غلامِ حلقه ی زلف تو هستم 
                               کمر در خدمتِ روی تو بستم
              
           از آن شامی که در کوی تو جستم
                                  نخوردم می  ولی  پیوسته مستم
 
      ندارم من خبر از مرگ و هستی        در این دنیا ز خود بیگانه گشتم
 
    نهالِ عشق در قلبم فرو شد        تو گوئی از ازل دیوانه هستم
 
                    به آهی کو کشم از روزنِ دل
                                   بجز یادت ز این  دنیا  گسستم
 
    میِ لعلِ تو را فردوس نیارزد        ز فردوسِ برین دیگر گذشتم
        
                  چو دل در بندِ زلفت آشیان کرد
                                  گرفتم حلقه ای پایش  ببستم
 
   به امیدی که بینم نرگسِ مست         به کنجِ خلوتی گریان نشستم
 
                     ز هجران چون که چشمم گشته چشمه
                                  شباهنگی  شدم  وز  غم  شکستم
                 =========================
                 ای دلارا سرو بالا...شجریان

۱۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۵۳

دیدم که تربتِ من مزه ی عاشقان شد
این خون دل چو باده به جامِ ساقیان شد
 
دیدم که رهروی شد چون عاشقی دل افکار
بنگر نوایِ مرغان بر تارِ مطربان شد
 
از خاکِ من در این جا صدها پیاله سازند
پیمانه ای ز خاکم در دستِ عاشقان شد
 
هرگه که پایِ مهری بر خاکِ من نهادند
مُشتی غبارِ این دل با پای رهروان شد
 
بانگِ جرس چو گفتا لیلی نشست  محمل
خاکم چو ابرِ خسته همراهِ کاروان شد
 
آن کس که در هوای لیلی به کاروان رفت
بی گفتگو و مُزدی خادمِ ساربان شد
 
ایدل ببین شباهنگ با جهد و کوششِ خود
دیگر غلامِ زلفی زان یارِ  مهربان  شد
=====================
آنکه کشیده ز من دامن..دلکش
 

 
۱۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۲۵

 ========================
خواهم دو جهان بر سرِ زلفِ تو ببازم
با هم نفسان در غمِ هجرِ تو بسازم
 
ساقی  بده آن جامِ تسلسل که بنوشم
تا جان به رهِ نرگسِ مخمور  بازم
 
جان برکف و سودای سرِ زلفِ تو دارم
این است قماری که درآن هیچ نبازم
 
آهنگِ سفر کرده دلم در شبِ هجران
غافل که سحر گشته و من سر به نمازم
 
ساقی مددی کن که مرا راه درازست
شمعی تو برافروز، بَرَد سویِ حجازم
 
مطرب تو بزن نی به نوایِ دلِ تنگم
کاین زخمه ی جانسوز بُوَد محرمِ رازم
 
تُندی مکن ای چرخ دگر با منِ مسکین
بگذار روم، بر "تو" دگر نیست نیازم
 
از صحبت ما شیخ اگر دلزده گشته
در دیرِ "مُغان" آید  و بیند چه نوازم
 
ای دل چو صبا خاکِ مرا باز فرستد
گو هر دو جهان در رهِ جانانه ببازم
 
هر شب بزند ناله ی شبگیر شباهنگ
تا با دلکم ،بهرِ  تو من  خانه بسازم
===================
ای سیه چشمِ سیه مو....دلکش

 
۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۱۹۱۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۲۱