شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۱۰ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

ای عاشقان ای عاشقان گوئید با من در نهان 

باید چگونه بهرِ او دیده بپوشم از جهان 

 

ای رهروان ای رهروان دستم بگیرید این زمان

گم کرده ام آن راه را کو میرسد دیر مُغان 

 

صاحبدلان صاحبدلان آیید کوی بیدلان 

آنجا که دور از حاسدان پیمانه گیریم از نهان 

 

سوته دلان سوته دلان هم ره شدم با عاشقان 

بَل آید از تیرِ دعا تیری مرا هم در کمان 

 

پروانگان پروانگان دیدم من آن شمع نهان 

آنکس که خواهد سوختن با من بسوزد بی امان 

 

دیوانگان دیوانگان بر گشته مجنون در جهان 

تا گیرد از لیلی خبر در کاروان یا ساربان 

 

از شَر و شورِ عاشقان زاهد کجا دارد خبر

آن کس که جز او بیندی از حق کجا دارد نشان 

 

دردا شباهنگ هم نشد آگه ز اسرار مغان 

تا نام او وارد شود در خیل نام عاشقان 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

            

  

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۰۱:۱۰
صبح اََلَست.

در صبح َالَست ز عشق شهدم دادی                   فرمان به پایبندی عهدم دادی

وانگه ز کرم میان باغ هشت در                       بی مِنّت مرا چه نیکو مَهدم دادی

                         ======================               

مکن کاری که درمانش ندانی                     مرو راهی که پایانش ندانی

قدم در راه عشق بیهوده مگذار               چو سوز و درد هجرانش ندانی

                        =====================            

تیری که پرید باز نگردد به کمان                 حرفی که زدی پریده گشته ز دهان

هر چند که هزار کلام دیگر گویی                 گفتار نخست برون نگردد ز گمان

                    ===================%====               

شمع باش ولی نه قاتل پروانه                 می نوش ولی نه از خم بیگانه

بر خال لب دلبر خود بوسه زن                 تا هر دو جهان شود ترا میخانه

                    =========================      

بر صورت کس یکشبه مفتون مشو               از هجر رخش لحظه ای دلخون مشو

چون میل وصال داری تامل فرما                    تا سیرت او ندیدی مجنون مشو

                           =====================                  

آن لُعبَتکی که سیرتش بد دهنیست                چون خار مُغیلان به میان  چمنیست

زنهار که اگر چنین نصیبت گردید                   تَرکَش بنما اگر که چون یاسمنیست

                       ======================                 

از بهر زنان آخرت خویش مده                    از روی کَرم ز ارزشش بیش مده

چون خواسته او به بینهایت باشد                 با کِرشمه ای به دست او ریش مده

                          =====================                

ساقی به کدام میکده است جام صداقت         مطرب به کدام تار زنی ساز رفاقت

گفتا که صداقت و رفاقت آنجاست               کزدیده و دل پاک کنند مُهر حسادت

                        =========================                   

چو ابلیس لانه در جان و دلم کرد                 از آن رنج و غم و درد حاصلم کرد

کنون هر روز زند راهم چو راهزن              که دوزخ را پس از مرگ حاصلم کرد

            ********************************

شمع نهان
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۱۰
- پنبه حلاجان

ما را به خم شراب انگور انداز                چون مست شدم به وادی طور انداز

آنگه که شدم چو پنبه  حَلاّجان                  جامی بده و به جان من شور انداز

                 ===================                          

آنطور که زمین بدور هور می چرخد           چرخ فلک هم بدان امور می چرخد

بنگر که بشر با همه دانش خویش             با جهل و غرور بدور گور می چرخد

                   =====================                       

فردا که مرا به محضر او برند                    شرمنده چو مرغی سیه رو برند

نامه عمل چو آرند اندر نظرش                    گوید که مرا به ضرب جارو برند

                     =========$$=$=========              

من هر چه کشم ز کرده خویشم است              هر چه دِرَوم ز کشته خویشم است

اکنون که پشیمان ز هر دو  هستم                 دستانم  مدام  مُوچینهء ریشم است

پنبه حلاجان
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۲۱:۵۴
دلدار گُزین از حَرَم غیرِ زمینی
آنجا که دگر غیر خدا هیچ نبینی
 
برگیر سماعی و ز جان خرقه رها کن
تا در حرمِ یار به دیدار نشینی 
 
بر شاهدِ بازار نده دل که چو آید 
آن زلفِ کمندش خمِ دامست زمینی
 
گر مطربِ و می بود و یکی ساقیِ شیرین
این ها همه پوچست گرت نکته نچینی 
 
پر کن قدحی تا دل و جان شور برآرد
نه صبح خماری و نه یک شامِ حزینی
 
ای زاهدِ خود بین که حرامست تو را می
هرگز مزه کردی عرق شورِ جبینی 
 
آیا به دلِ سنگِ تو هرگز اثری کرد
آهِ دلِ مسکین ز رخ و چشم غمینی
 
ترسم چو شباهنگ ز قضا جان نبری در
آنگه که تو هم راهِ خدا را نگزینی 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۲۰:۲۲
- شام خزان

اشکم به چکید دلم به لرزه افتاد

     در شام خزان ز آنچه رفت و رخ داد

هیچ چشم فلک به حال و روزم نگریست

     زیرا  که بُدم شکسته  شاخی در باد

================

پیمانه به دست بودم و آمد  پیامی

     حاشا که ز یار توان گرفتن کامی

خیز و نظری به عمق خمخانه بیانداز

      کاین ره نه آنست که توان رفت به جامی

.........................

گرت از روی کرم هست نظری بر دل ما

      بده آن باده که شوید ز غباران دل ما

طپشی در دلم آمد از آنرو که نه گویی

چشم بیمارت بنازی  شکند  مشکل ما 

ندیدم با وفا هیچ دلبری را            ز خود در عاشقی عاشق تری را

به عمرم در میان ساده لوحان          ز خود خرتر ندیدم هیچ خری را

.............................................

مگیر یاری چو دانی خود پرست است           اگر حتی به دین یکتا پرست است

من آن رنجی کشیدم  زین تغافل              که بوسم دست آن کو بت پرست است

.......................                 ... .  .......... ........

سرود بیقراران
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۴ ، ۲۰:۱۶
- رباعیات دل

مرا چون عاشقان در خاک آرید                  شقایق بر دل و جانم بکارید

نمی خواهم ز سنگ خط و نشانی                ز چشم ناکسان دورم بدارید

                            =%%==%==%==%==%                

دیدم صنمی که کوزه دارد سرِ دوش                ناگاه فتاد کوزه ی آن آب ز دوش

آمد به دلم دو آه سردی ز لبش                   یک آه ز صنم و یک از آن جام خموش

            

                           =================                   

صد بار بگفتم که دل از این یار بکن                جامی ز کف ساقی خمار بزن

این نقد که از عمرِ تو مانَد به جهان               خود می بخور و قیدِ اغیار بزن

                  *****************************

بر خاک رخم ای صنما اشک مریز                 رو اشک بر آن تربت پرویز بریز

با لاله رخی محرم و شیرین بنشین                وانگه ز لبت شهد دلاویز بریز

                             ================                

 برخیز بیا دگر جوانی طی شد                      فصل طرب و غم نهانی طی شد 

از  بام  فلک  نوای  مستان  آ ید                    بر خیز  که فصل زندگانی طی  شد    

                    ================                        

از خون رزان رطل گرانش خوشست          وز دلبر کان قند دهانش خوشست

     در مسلخ جانانه از آن جان بدهم         کز عشق جهان عشق نهانش خوشست

 

                        ************************* 

 

                             

                         

دختر رز
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۷
- قلمرو خاموشان

دوری   مکن  از  قلمرو   خاموشان                لختی بنشین که پرسی حال ایشان

داری چو بکف جامی در این چرخ کبود           مینوش  و  برو  به  کلبه  دلریشان

                                   ==============                        

آن دل که ترا نازکشید بی سر و پا شد        هر سر که ترا جور کشید باد فنا شد

آنان  که  نه  جور کشیدند  و  نه  ناز          صد  خرقه  بریدند  که   آخر  عبا  شد

                                       ==============                           

نقشی مزن که غم پرده در شود                جامی بگیر که خمار ی ز سر شود

ساقی بگیر دست من بی سر و پا را             ترسم که  آه چو نالهء بی اثر شود

                                  ==============                         

از روز ازل لیل و نهاری بودست                این گوی به چوگان نگاری بودست

بر خاک رخم قدم تو آهسته گزار                کاین  رخ  عزیز  دل یاری  بودست

                                ==============                          

زین وادی غم کرا قراری بودست                وز دست اجل کرا فراری بودست

در کام صدف چو دری خفته بینی                از مردم چشم بی قراری  بودست

مینداز بر زمین رویم
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۲۱:۲۱
گویند که پیمانه بگیر و خوش باش             از طرف چمن گلی بچین و خوش باش

پرهیز کن از نگار تند خوسرشت                تنها به خرابات نشین و خوش باش

                      ====================


                               ================                 

پروانه بسوخت شمع بهنگام سحر مرد          دیدم که صبا خاک رخ هر دو نفر برد

دردا  که  نشد  باز  رهایی  یابم             زین هند جگر خوار که ما را جگر خورد

 

 

 

رباعیات دل
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۵۹
  
     دگر هرگز نمی بیند نگارستان دلِ ما را 
        که بردندش چو پیمانه به کارستان دل ما را
      
   هوای کُنجِ میخانه، دلم را در هوس آورد
        بکُشتندش چو دیوانه به گورستان دل ما را 
 
  عروسِ حجله ی غم شد دلِ خونم شقایق وار 
        چو غنچه پرپرش دیده نگارستان دل ما را 
 
  ز داغِ لاله ی گلگون، به زندانِ سکندرها 
        چو مرغی در قفس بُردن شکارستان دل ما را 
 
  دمی در کنجِ غمخانه که دل آرام شد از غم
        بُنِ خارِمغیلان* کرد، خارستان دل ما را 
 
   دل ار باید که خون گردد چرا از حسرت و ماتم 
      به مجمر چون گُل آریدش به سروستان دل ما را
 
  مگر در خون توان کُشتن دل زارِ شباهنگ را 
        که چون مستان کشیدندش شرارستان دل ما را
 
     

                مهرِ سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد .با صدای                                 نادر گلچین....

                       ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۴ ، ۲۰:۴۴
غفلت
          رهایم کن ز نفس فتنه انگیز           بگوشم آیه ای بر خوان دل انگیز

          کجا یابم دوای  خواب غفلت           که سازد جان مسکین را سحرخیز

                 **********************************

 

             این لعبتکان که چشم آهو دارند           بر طارق چشم کمان ابرو 

          چون نیک نظر کنی  در یابی             در پشت نقاب چهره چند رو دارند

 

سیه چشمان
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۳۰