شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است


هر که با رنگ و ریا کیسه پر از دِرهَم* کرد 
دِرهَم از خون دل خلق خدا برهم کرد 

آن که در کار و تجارت همه نیرنگ و ریاست 
دزدی و فسق و فجورش همه را با هم کرد 

همتِ دون، چو گریبان کسی را بگرفت 
بهرِ هر ناسره زر* پیش همه سر خم کرد

کاسه ی سگ چو شود پر به کمی مانده غذا 
با دُمش لابه کنان خدمت هر آدم کرد 

شیر، شیری ندَرَد، گرگ ز گرگی نخورد 
آدمی حیله و کشتار به یک دِرهَم کرد 

حرص بر جان هر آدم که بیفتد ز طمع 
هر حرامی که رسد کیسه ی خود درهم کرد *۳


غصه و رنج شباهنگ تو ندانی ز کجاست 
کز زر و سیم و گهر دیده خود برهم**کرد

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* دِرهَم = سکه پول 
* ناسره زر = طلای تقلبی ، یا پول مسی کم ارزش 

*۳ = یعنی پول حلال و حرام را با هم مخلوط و درهم میکند
** دیده برهم کرد= چشم خود را بست ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۶:۰۴از این دیوانگی ها و دل دیوانه فریاد

از آن دلبر که با عاشق شود بیگانه فریاد

 

به کوه سینه چنگم شد، مثال تیشه ی فرهاد 

از آن حوری وشِ شوخ و دلی دیوانه فریاد

 

شباب و شاهدی شیرین شراب و شام بی پایان

از آن عشقی که میگردد چو یک افسانه فریاد

 

می و میخانه و ساقی همه سوزد بپای یار

از این مسجد که شد، بتخانه در بتخانه فریاد

 

بدین مستی که گم گشتم میان هرچه هشیارست 

ز ساقی و از این  پروانه در میخانه فریاد

 

شدم دلداده ی یاری که جز نامش نمیدانم

ز غم هایی که خوردم من در این غمخانه فریاد

 

به دور شمع رخسارش بسی پروانه سا گشتم

از آن آتش که سوزاند من و پروانه فریاد

 

شباهنگا مرو این ره که رسوایی بُوَد در آن

که خون دل شود چون می، وزین پیمانه فریاد


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۵