شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

من را به تارِ مویی در دام خود کشاندی 

دل را ز داغ حسرت در خاک و خون نشاندی

 

نقشی ز روی ماهت بر من نشان ندادی

چون برق بر گذشتی، دل را امان ندادی

 

با سیلِ اشک شویم هر شب مسیر کویت

در پرده ای و دل را، در حسرتش نهادی

 

تا دل به دام زلفت چون مرغ شد گرفتار

بر جعدِ گیسوانت، تابی دگر بدادی

 

از تیر عشقِ تو من هرگز امان ندارم

زیرا که با نگاهی، در مسلخم کشاندی

 

هر جا حدیث من شد سرلوحه یِ سخن ها

بازارِ گرم رندان، افتاده در کسادی

 

امشب سماع بر گیر با دلبرت شباهنگ

کز بینِ صد هزاران تو در حرم فتادی

 

@@@@@@@@@@@@@@#@@ 

 

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۶ ، ۱۵:۱۵

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
 
جهان بی روی ماه تو چه تاریک و چه غمگینست
که خورشید فلک غمگین از این هجران دیرینست 
 
مراد من نشد حاصل که چشم مست  تو بینم
چو زیر طُره ی زلفت* نهان در قاب قوسینست*
 
کمند زلف افشانت، نه تنها بر من افکندی
که یک حلقه به طورست و دگر بر شاخِ پروینست*
 
چو دل را میبری آسان، ندانم چاره ی خود را
که دل بردن چنین از من، برایت سهل و شیرینست
 
ببین یارب سحرخیزی چو من را در تعب* بیند
به لبخندی زمن پرسد، که آخر این چه آئینست
 
مرا دیگر بخود مگذار و از حالم مشو غافل
که دل از نیزه ی هجران، شکسته بال و غمگینست
 
کلام مدعی با من نه از مهر و نه همدردیست
چو من افتاده در راهم و او بنشسته بر زینست
 
در این عرصه که میتازد چو تُرکِ لشگر شیطان
که فاسق عابدی گردد و پندارد که فرزینست
 
نگارا باز شباهنگت دلش در کوی تو مانده
بر او بخشا خطایش را که شرمنده و مسکینست 
 
*طره ی زلف = کنایه از گیسوی بلند که تمام رخ را میپوشاند
*قاب قوسین =کمان ... کنایه از دو ابرو پیوسته
* طور = کوه طور ......* پروین = خوشه پروین یا عقد ثریا ستارگان  بصورت گردنبند ....* تعب = رنج

 
 
۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۴۵

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
بر رُخِ نادیده ات تا من چنین حیران شدم
در بیابان از غمت افتادم و از جان شدم
 
من که دل بستم به تو اما تو حاشا میکنی
زین همه ناز و مناعت عاقبت ویران شدم
 
هرچه خواهی میکنی من هرچه خواهم بیخیال
از چنین رسمِ تو من آشفته و نالان شدم 
 
در سرا پرده ی خود بر عرش اعلی ناظری
من ز درد بی کسان اندر زمین گریان شدم
 
 تا به کی باید ستمکاران ستم بر ما کنند
این همان باشد کز آن درمانده ی دوران شدم
 
یا بپا خیز و بپا کن آنچه را حق باشدت 
یا مپرس از من چرا اینگونه بی ایمان شدم
 
خیز و یک لحظه نظر بر محنتِ مردم نما
ورنه میترسم چرا پابندِ این قرآن شدم 
 
هم شباهنگ را شناسی هم به رازش آگهی
روز دیدارت بگویم از چه من حیران شدم
 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۰

×××××××××××××××××××××××××××××××××
 
به دل دارم‌ غمی جانا که درمانش نمیدانم
به سر دارم رهی یارب که پایانش نمیدانم
 
برون از جان خود گشتم که شاید دل بیارامد 
چو زلفت را به یاد آورد من آسانش نمیدانم
 
چو گشتم همنوا با دل به جانم غلغلی افتاد
کز آن آشفته‌تر گشتم و سامانش نمیدانم
 
بسی هدهد نماها را به کنج میکده دیدم
که گشته مست مست اما چو مستانش نمیدانم
 
پریشان زلف تو هرشب رهی پنهان نمایاند
به زاری تا سحر نالم که یک خوانش* نمیدانم
 
حدیث لیلی و مجنون دلا دیگر چه سود دارد
که عمری ره نشین بودم و ایوانش نمیدانم
 
بگفتا بیدلی با من شباهنگ ناله را کم کن
ز درد بیدلان کم گو که درمانش نمیدانم 
 
××××××××××××××××××××××××××××××


۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۶ ، ۱۳:۱۰

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××
تا کی به هوای تو روم خانه به خانه
تا کی دلِ من خون شود از جورِ زمانه
 
با هر قدمی کو بزنم بر سرِ کویت
این دل بزند ناله ی غمگین و فسانه 
 
چون شمع بسوزد دلِ من از غمِ هجران 
شعله شده خاموش و دلم رفته ز خانه
 
آن چنگ که دل بر قفسِ سینه زده است
چون‌ زخمه* در این تارِ دلم گشته جوانه
 
گفتم که شوم کوه و نبازم دلِ خود را
چون مرغ به توفان زده او دور ز لانه
 
آن خالِ لبت خالِ دلم را چو نشان کرد
در میکده ها گشته دلم یارِ چمانه*
 
این عشق که از شورشِ آن گشته دلم خون
در هر سرِ کویی شده‌ام مرغِ یگانه
 
ترسم که دگر جان نبرم زین همه سودا 
با خونِ دلی کز رخِ من گشته روانه
 
این خونِ دلم تا که شده باده ی عشقت 
بازار غمت را به جهان گشته بهانه
 
گفتا که عجب خیره سری گشته شباهنگ
رفته که زند بی رخِ ما جامِ مُغانه 
 
 *زخمه = وسیله ای که در دست میگیرند برای زدنِ تار 
*چمانه =پیمانه   
×××××××××××××××××××××××××××

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۲۱:۰۰


من در خیال و حسرت رویِ تو را ببینم

صد بوسه با ملاحت با این دلم بچینم


گیرم که خاک هستم در راهِ تو نگارا

بگذار مقدمت را در کوی خود ببینم


هرچیز بی بها شد در خاک و در خس آید

لیکن ز خاک برتر من گوهری نبینم


خاکم ولی پر از غم اندر هوای رویت

جان را صفا تو دادی با عشق آتشینم


هر نعمتم که دادی، بی منتم بدادی 

بر من روا نباشد با دیگری نشینم 


من برکشم به چشمان آن خاک زیر پایت

چون‌ جسم من از آن شد با بوی آن قرینم 


ای گوهری* خدا را گوهر به من نچسبد

زیرا که گنج قارون، هم خفته در زمینم


با من‌ بساز ای دل در خلوتِ شبانگاه 

چون من‌ بزن سماعی تا راهِ او گزینم


بر تربتِ شباهنگ یاران قدم گذارید 

تا جلوه ی خدا را از زیر خاک بینم 


* گوهری = گوهر فروش 


#######################$#۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۵۵

عمری، دلِ من در خَمِ چوگان تو بوده

فارغ ز قضا در غمِ هجرانِ تو بوده

 

بر تارِ دلم تا که زدی زخمه ی عشقت 

در خلوتِ شب بر دَرِ ایوان تو بوده

 

در هجرِ رخت خونِ دل از دیده روانست

وحشی دِلِ من مرغ پریشانِ تو بوده

 

در ساحلِ غمها چو زنم باده ی نابی

گوئی که لبِ لعلِ بدخشان  تو بوده

 

دیگر نروم زین درِ درگاه تهی دست

زیرا که دلم دست به دامانِ تو بوده

 

امشب تو بزن با دلِ من باده ی سوری

دانی که دلم مرغِ گُلستانِ تو بوده

 

برخیز شباهنگ که تو را یار پذیرفت 

امشب به دلت آمده مهمانِ تو بوده

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۶ ، ۱۳:۲۶