شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ

شعر های عاشقانه و عارفانه

شباهنگ
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

    زاغ پیروکاهلی چون من به شاهین کی رسد         

    رو سیاه غافلی در کوی شیرین کی رسد

    تا صبا ُطره گشای  زلف  گلرویان  بُوَد                

   دست هر نا محرمی بر زلف نسرین کی رسد   

   از گلیم خویش درازتر کرده ام این پای لنگ           

   مرغ لنگ هر چند پرد تا اوج شاهین کی رسد

   حسرت آن میخورم کو  با همه دلباختگی              

   باز خیالم  تا حریم عقد  پروین کی  رسد

   در دکان زرگران صد سال چو پنهانم کنند           

   خشت خامی بر جبین تاجِ زرین کی رسد

  تا نهانست در حجابی زلف عنبر شکنش              

 دست ما بر طُرهء آن زلف مُشکین کی رسد

 آه اگرچون لاله خون پالا شود از خون دل        

  برنحیزد گر ز درد تا قاب قوسین کی رسد

  گر پَری از نقش فَرّش در نگارستان نبود          

  بر سر کوی خیال صورتگر چین  کی رسد

  باده کوثر ننوشم  زانکه در  وادی عشق            

  چشمه کوثر به پای شهد نوشین کی رسد

  شهدِ نوشینی که عاشق در پی آنست چوخضر      

       با دعا و گفتن  آمین، و آمین ،کی رسد

  هر که چون مجنون هوای وصل لیلی داردی        

       بی نثار خون دل و جان شیرین کی رسد

 تا شباهنگ شد اسیر در طاس لغزان همچو مور   

    لَنگ لَنگان تا هدف بی مرکب و زین کی رسد

 

     

 


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۳۳